جایگاه قرعه در فقه
41 بازدید
محل نشر: تابستان 80 / مجله اندیشه های حقوقی / مجتمع آموزش عالی قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی